ID    PW   
  등록된 판매 재고 리스트  
Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306


VCO790915K TO VCTCXO208C19.2BMHZ 판매재고 리스트

VCO790915K  
VCO790915K(Y)  
VCO790915KY  
VCO7931500T  
VCO7931500T(Y)  
VCO7931500TY  
VCO7931550T  
VCO7931550TY  
VCO7932300TY  
VCO793750T  
VCO793750T(Y)  
VCO793750TY  
VCO802048XCBAXX  
VCO80514C300RP  
VCO824BZNC  
VCO898SVDA  
VCO900PA  
VCO900SA  
VCO928D  
VCO928DLF  
VCO968  
VCO978BRDA  
VCO988NLCB  
VCOAACDCCC2261  
VCOACINTC1007  
VCOCON  
VCOCPU16MEG  
VCODCCBC1081  
VCODCCBC2260  
VCODCCCC1008  
VCODCCCC1009  
VCODR1FTBAC1083  
VCODRIFTBAC1083  
VCOG681MADANG  
VCOGC60065K  
VCOGC60065K色  
VCOMO491N  
VCOOS01  
VCOP1000  
VCOP1100  
VCOP200  
VCOP2000  
VCOP2088XSE  
VCOP250  
VCOP700  
VCOP900  
VCOPA01Z  
VCOPA06  
VCOPA12  
VCOPA17  
VCOPA18  
VCOPA23  
VCOPA24  
VCOPA27  
VCOROS1500  
VCOS1000  
VCOS1100  
VCOS1A1  
VCOS1A21  
VCOS200  
VCOS250  
VCOS400  
VCOS600  
VCOS700  
VCOS90001  
VCOSA10  
VCOSA12  
VCOSA17  
VCOSA22  
VCOSA23  
VCOSA27  
VCOSA39  
VCOUCVE1X641A13231  
VCOUCVE1X641A13231482.5  
VCOV1  
VCOV42330  
VCOV6040  
VCOV6040A81  
VCOV6080  
VCOVC2R8Z911649R  
VCOVCOHE403B  
VCOVOF1880T28DKA  
VCP010512DP  
VCP05US05  
VCP05US12  
VCP05US15  
VCP1007  
VCP1007B  
VCP1007E  
VCP1030EAGJ3KTOA4  
VCP1031  
VCP1033A  
VCP1051  
VCP1052B  
VCP1085C  
VCP1091A  
VCP109B  
VCP1101B  
VCP1109B  
VCP1143B  
VCP1160A  
VCP1169B  
VCP1171B  
VCP1173  
VCP1175  
VCP1176  
VCP1177  
VCP1200  
VCP1201  
VCP1201D1  
VCP1204  
VCP1213  
VCP1217A  
VCP1218A  
VCP1219A  
VCP1230D60  
VCP1241  
VCP1242  
VCP1243A  
VCP1312  
VCP1313  
VCP1401TE01  
VCP1410TE01284C  
VCP15US05  
VCP15US05E  
VCP15US12E  
VCP15US15  
VCP15US15E  
VCP15US24  
VCP15US24E  
VCP1700KIT  
VCP1700KITUPGRADE  
VCP24US05  
VCP24US05E  
VCP24US12  
VCP24US12E  
VCP24US15  
VCP24US15E  
VCP24US24  
VCP24US24E  
VCP26DGPIO166MMG  
VCP3100YTEL  
VCP3230DC5  
VCP4026GPIO150MM  
VCP4026GPIOB150MM  
VCP417  
VCP417。0  
VCP431.0  
VCP432VCPI93  
VCP434.OZ  
VCP600A622080MHZ  
VCP770088V0211  
VCP9.5.PINGOOD  
VCPA1033A  
VCPB103AL001  
VCPD431000ACZ70L  
VCPD6701RC  
VCPO2066SSS  
VCPO2088XSE  
VCPW1158LCS  
VCPW1158LCS3C2B9TR  
VCPW1158LDS3C2A3ZTR  
VCPW1158LDS3C2E4TR  
VCPW1158LDS3C2H3ETR  
VCPWMFFPP  
VCQ15Q48S15T  
VCQ15Q48T515  
VCQ290NVSPCIEX1PB  
VCQ3245  
VCQ440NVSPCIEX16PB  
VCQ5816EP  
VCQ600PB  
VCQFX1700PCIEPB  
VCQFX3700PCIEPB  
VCQFX4600PCIEPB  
VCQFX4800SDIPCIEPB  
VCQFX5600SDIPCIEPB  
VCQFX580PCIEPB  
VCR  
VCR00191  
VCR0054  
VCR0101  
VCR0189  
VCR0190  
VCR0199  
VCR0200  
VCR0297  
VCR07D241K  
VCR07D271KAA  
VCR07D330K  
VCR07D431K  
VCR07D431KAA  
VCR07T251KGA  
VCR080530A650RP  
VCR10D391K  
VCR10D431K  
VCR11N  
VCR140GR  
VCR140GR13.000MHZ  
VCR147CD27.000  
VCR147CD27.000MHZ  
VCR147CD27000MHZ  
VCR185U  
VCR20D681K  
VCR25D561K  
VCR2N  
VCR2NE3  
VCR30089  
VCR3N  
VCR3P  
VCR3R  
VCR402TR4.7KR  
VCR40V102KGS  
VCR42A104SW1  
VCR4N  
VCR5N  
VCR5P  
VCR610U  
VCR7N  
VCR7NE3  
VCREELNE3  
VCRGASKET  
VCRREARPANELVX90  
VCRS 0150  
VCRS 0181  
VCRS0020  
VCRS0028C  
VCRS0029  
VCRS0137A  
VCRS0150  
VCRS0181  
VCRUM304C44LG  
VCRUM304C56LG  
VCRUM304C90LG  
VCRUM304PHCLG2PINHAND  
VCRUM304PHCLGFIXINGBOLT  
VCRUM304PHCLGHOLDERBOLT  
VCRUM304PHCLGLENS  
VCRUM304PHCLGLENSHOLDER  
VCRWW4X10120KNPOT  
VCS  
VCS030060  
VCS040135  
VCS1001A  
VCS101 .05 1  
VCS101.051  
VCS1021368.64M  
VCS1023A  
VCS103  
VCS1052  
VCS1054  
VCS1055  
VCS107035M0608NO  
VCS10TCCQ22  
VCS125LS10R  
VCS16250R5000FSW  
VCS16251R0000TCR2FBT  
VCS2010R0500  
VCS201R0051  
VCS2020R10.1  
VCS2020R1751.0  
VCS205  
VCS20AXT10.000  
VCS232Z  
VCS2516.015  
VCS25160R0500.5  
VCS25160R1000FBW  
VCS25160R105  
VCS25160R30  
VCS25160R300.05  
VCS251610R5  
VCS25161R00005  
VCS25161R0000FT13  
VCS25161R1  
VCS2516R7500FBW  
VCS25AXT081  
VCS25AXT128  
VCS25AXT128 12.288MHZ  
VCS25AXT12812.288MHZ  
VCS25AXT16.384MHZ  
VCS25AXT163  
VCS25AXT270  
VCS25AXT270 27.000MHZ  
VCS25AXT27027.000MHZ  
VCS25AXT35.328BE  
VCS25AXT353  
VCS25AXT447  
VCS25AXTR353  
VCS2DWH  
VCS3  
VCS3010R0200  
VCS302  
VCS3020R01001.0PC  
VCS3020R010011  
VCS310A  
VCS32GU02A  
VCS3B1004.0960NN  
VCS3B3F10M000  
VCS3C10016.3840WN  
VCS3C10025.0000WN  
VCS3C10027.0000WN  
VCS3C10035.3280WN  
VCS3C10038.880  
VCS3C10038.8800NN  
VCS3C10038.8800WN  
VCS3C10038880  
VCS3C100388800NN  
VCS3C20Z5U335M050B  
VCS3D10025.0000NT  
VCS41A  
VCS4560001  
VCS500D305F150CB5T  
VCS564R30GAS40  
VCS573  
VCS573A  
VCS6S5D15S  
VCS7125QN  
VCS7148UC  
VCS7983CD  
VCS8024TQ  
VCS8201XRX  
VCS9182UG  
VCS94SP277X0016FBP  
VCSASRCONTCT2CH838705  
VCSATA0GJ106M  
VCSATA0J335M  
VCSATA0J335MA  
VCSATA1AJ335M  
VCSATA1AJ475M  
VCSATA1CJ684M  
VCSATA1DJ474M  
VCSATA1DJ475M  
VCSATA1EJ334M  
VCSATA1VJ224M  
VCSATAOJJ225M  
VCSATAOJJ475M  
VCSATE0J336MY  
VCSATE0JJ156M  
VCSATG1DJ474M  
VCSATH1AE475M10V4.7UF  
VCSBPHD020  
VCSDB100A  
VCSDB100ALEADED  
VCSDB100AROHS  
VCSK1043BW38X38  
VCSK1043PH5BW38X38  
VCSK1043XPH5BW38X38  
VCSK2043XD1AIBWDOME  
VCSKM201XCSO  
VCSL04S5  
VCSL04S5 761MHZ  
VCSL04S5761MHZ  
VCSL3201PHBWLG  
VCSO0C12  
VCSO0C48  
VCSOOC48  
VCSP  
VCSP2510CPG  
VCSP72Y1  
VCSP9437B  
VCSPT  
VCSPWASR16DSCCT838760  
VCSPWASR8CNTCT 838761  
VCSPWASR8CNTCT838761  
VCSTGS20  
VCSTVR1316  
VCT 3801A C4  
VCT 3804F D6  
VCT 3831F C4  
VCT 4924I PZ F 1 000  
VCT 4964I PZ C7 000  
VCT 49X3F D5 100  
VCT 49X3F PZ F1 000  
VCT 49X3R F2 000  
VCT 49XYF C7  
VCT 49XYF PZ C7  
VCT 6973G  
VCT 6993G  
VCT 69XYG B2 EVA  
VCT 7993P A1 H000  
VCT.69XYGA1  
VCT00A  
VCT02  
VCT111C19.68MHZ  
VCT111C2  
VCT111C2G300Y18  
VCT111C2Z1227A4  
VCT115C(911 6P)  
VCT115C(9116P)  
VCT2016B  
VCT201C1  
VCT201C1 14.4M  
VCT201C114.4M  
VCT205CT  
VCT245  
VCT31C284A  
VCT32A111C  
VCT32A111C DIPSL  
VCT32A111CDIPSL  
VCT32E111C  
VCT32E111CDIPH  
VCT32F111C  
VCT32F111C DIP2C  
VCT32F111CDIP2C  
VCT32F111CDIPC  
VCT3434AC4  
VCT3801  
VCT3801A  
VCT3801A C4 ( K002 CKP1604S)  
VCT3801A C4 ( K003 CKP1604S1)  
VCT3801A C4 (KONKA CKP1607S K0  
VCT3801AC4  
VCT3801AC4 T  
VCT3801AC4(K002CKP1604S)  
VCT3801AC4(K003CKP1604S1)  
VCT3801AC4(KONKACKP1607SK004)  
VCT3801AC4T  
VCT3801B  
VCT3801B D6  
VCT3801BD6  
VCT3801BPPD6LG20  
VCT3801BPPD6LG32  
VCT3801C4  
VCT3801F C4 (K00)  
VCT3801F C4 (KO00)  
VCT3801F D6  
VCT3801F D6LG07  
VCT3801FC4(K00)  
VCT3801FC4(KO00)  
VCT3801FD6  
VCT3801FD6LG07  
VCT3801FHBC4  
VCT3801FMGD6MI08  
VCT3801PPDGLG20  
VCT3802A  
VCT3802A C4  
VCT3802AC4  
VCT3802APPC4LG05LG801327B  
VCT3802APPC4LG801327A  
VCT3802B D6  
VCT3802BD6  
VCT3802FHBC4  
VCT3803A  
VCT3803A C4 ( K001 CKP1602S)  
VCT3803AC4  
VCT3803AC4(K001CKP1602S)  
VCT3803APPC4  
VCT3803APPC4SW01  
VCT3803F C4  
VCT3803F D6  
VCT3803FAM29LVO4OB6OREC  
VCT3803FC4  
VCT3803FD6  
VCT3803FHBC4  
VCT3803FMG  
VCT3803FMGC4XC00  
VCT3803FMGD6  
VCT3803FMGD6MI12  
VCT3804B  
VCT3804B D6LG35  
VCT3804BD6  
VCT3804BD6LG31  
VCT3804BD6LG35  
VCT3804BD6LG37  
VCT3804BPPD6LG21  
VCT3804BPPD6LG31  
VCT3804BPPD6LG33  
VCT3804F  
VCT3804F D6LG40  
VCT3804FD6  
VCT3804FD6LG40  
VCT3804FMGD6LG41  
VCT3804FPPD6LG17  
VCT3804LG35  
VCT3831A C4  
VCT3831A C4 KONKA CKP1608S K00  
VCT3831AC4  
VCT3831AC4KONKACKP1608SK005  
VCT3831APPC4TL04  
VCT3831APPC4TL06  
VCT3831AQHC3  
VCT3831AQHC4MI09  
VCT3831F  
VCT3831F C4  
VCT3831F D6  
VCT3831F4C  
VCT3831FC4  
VCT3831FC4 T  
VCT3831FC4T  
VCT3831FD6  
VCT3832A  
VCT3832AC4  
VCT3832AQHC4  
VCT3832AQHC4MI09  
VCT3833A C4  
VCT3833AC4  
VCT3833APPC4XC01  
VCT3833APPC4XC02  
VCT3833F  
VCT3833F C4  
VCT3833FC4  
VCT3833FMGC4  
VCT3833FMGC4MI09  
VCT3834  
VCT3834A  
VCT3834A C4  
VCT3834AC4  
VCT3834AQHC4  
VCT3834AQHC4MI09  
VCT3834AQHC4MIQ9  
VCT3834B  
VCT3834B D6  
VCT3834BD6  
VCT3834BD6LG23  
VCT3834BLG23  
VCT3834BPPD6LG23  
VCT3834BPPD6LG29  
VCT3834BQHD6  
VCT3834BQHD6MI11  
VCT3834BQHD6MI11T  
VCT3834F  
VCT3834F D6  
VCT3834FC4  
VCT3834FD6  
VCT3834FD6LG30  
VCT3834FMGC4MI09  
VCT3843BD8  
VCT42  
VCT47X3F PY F1000  
VCT47X3FPYF1000  
VCT47XYFC7  
VCT4842IPYF1  
VCT49  
VCT4921IPZF1000  
VCT4921IPZF1000LG04  
VCT4924IPZF1000  
VCT4932F  
VCT493FPZE1000  
VCT4942F  
VCT4953IPYF1  
VCT4963I PZ C7 000  
VCT4963IPZC7000  
VCT4964IPZC7  
VCT4964IPZC7000  
VCT4964IPZC7000LG01  
VCT4982R F2  
VCT4982RF2  
VCT4982RF2000  
VCT4982RXXF2  
VCT4982RXXF2T000  
VCT49VWFPYE1000  
VCT49VWFPZE1000  
VCT49X  
VCT49X03F  
VCT49X3  
VCT49X31D2000  
VCT49X3F  
VCT49X3F D5 100  
VCT49X3F F2  
VCT49X3F F2 000  
VCT49X3F PY C7  
VCT49X3F PY F 1000  
VCT49X3F PY F1 000  
VCT49X3F PY F1000  
VCT49X3F PYF1000  
VCT49X3F PZ F 100  
VCT49X3F PZ F1 000  
VCT49X3F PZ F1000  
VCT49X3F PZ F1000692792002AA  
VCT49X3F PZ F1000692792020AE  
VCT49X3F PZ F10006927V2032AN  
VCT49X3F PZ F10006927V2070AP  
VCT49X3F PZ F10006927V2071AJ  
VCT49X3F PZ F10006927V2082AJ  
VCT49X3F PZF1000  
VCT49X3F2  
VCT49X3FD5  
VCT49X3FD5100  
VCT49X3FF1000  
VCT49X3FF2  
VCT49X3FF2000  
VCT49X3FF2100  
VCT49X3FPEF1  
VCT49X3FPY  
VCT49X3FPYC7  
VCT49X3FPYF1  
VCT49X3FPYF1000  
VCT49X3FPYF1S  
VCT49X3FPZ  
VCT49X3FPZD2  
VCT49X3FPZD4000  
VCT49X3FPZF1  
VCT49X3FPZF100  
VCT49X3FPZF1000  
VCT49X3FPZF1000(0IZZVA1001C  
VCT49X3FPZF1000(692792002AA  
VCT49X3FPZF1000(692792020AE  
VCT49X3FPZF1000(692792021AC  
VCT49X3FPZF1000(692792027AJ  
VCT49X3FPZF1000(6927V2049AE  
VCT49X3FPZF1000(6927V2071AJ  
VCT49X3FPZF1000(6927V2072AP  
VCT49X3FPZF1000(6927V2082AM  
VCT49X3FPZF1000(6927V2093AE  
VCT49X3FPZF1000(6927V2100AA  
VCT49X3FPZF1000692792002AA  
VCT49X3FPZF1000692792020AE  
VCT49X3FPZF1000692792027A(D  
VCT49X3FPZF10006927V2032AN  
VCT49X3FPZF10006927V2070AP  
VCT49X3FPZF10006927V2071AJ  
VCT49X3FPZF10006927V2082AJ  
VCT49X3FXMD5M100  
VCT49X3FXMF2T  
VCT49X3FXXF2  
VCT49X3FXXF2T  
VCT49X3FXXF2T000  
VCT49X3FZF1000  
VCT49X3G PZ D2000  
VCT49X3G PZ D3000  
VCT49X3G PZ F1000  
VCT49X3GPZ F1000  
VCT49X3GPZD2000  
VCT49X3GPZD3000  
VCT49X3GPZF1000  
VCT49X3GXXF2T  
VCT49X3I D2000  
VCT49X3ID2  
VCT49X3ID2000  
VCT49X3ID5000  
VCT49X3IXMD2MI  
VCT49X3IXMD2MI00  
VCT49X3IXMD2MIOO  
VCT49X3PF2  
VCT49X3R  
VCT49X3R F2 000  
VCT49X3R F2000  
VCT49X3RF2  
VCT49X3RF2 000  
VCT49X3RF2000  
VCT49X3RXXF2  
VCT49X3RXXF2 MICRONAS  
VCT49X3RXXF2MICRONAS  
VCT49X3RXXF2T  
VCT49X3RXXF2T000  
VCT49X3YF2  
VCT49X7F  
VCT49X7FPYC7  
VCT49X7FPYF1000  
VCT49X7FPZE1000  
VCT49X7I D2 000  
VCT49X7ID2  
VCT49X7ID2000  
VCT49X7R F2 000  
VCT49X7RF1  
VCT49X7RF2  
VCT49X7RF200  
VCT49X7RF2000  
VCT49X7RXMF2  
VCT49X7RXXF2  
VCT49XTE C7  
VCT49XTEC7  
VCT49XY1  
VCT49XYE PZ D2000  
VCT49XYEPZD2000  
VCT49XYF  
VCT49XYF C7 100  
VCT49XYF PY C7  
VCT49XYF PZ  
VCT49XYF PZ C7  
VCT49XYF PZ C76927V2057AM  
VCT49XYF PZ C76927V2071AM  
VCT49XYF PZ D2000  
VCT49XYF PZ D4000  
VCT49XYF PZ D5000  
VCT49XYFC7  
VCT49XYFC7100  
VCT49XYFD2  
VCT49XYFD5100  
VCT49XYFF1  
VCT49XYFPYBO  
VCT49XYFPYC2  
VCT49XYFPYC4  
VCT49XYFPYC7  
VCT49XYFPYD5000  
VCT49XYFPZ  
VCT49XYFPZC4  
VCT49XYFPZC7  
VCT49XYFPZC76927V2057AM  
VCT49XYFPZC76927V2071AM  
VCT49XYFPZCO  
VCT49XYFPZD2000  
VCT49XYFPZD4000  
VCT49XYFPZD5000  
VCT49XYFPZF1000  
VCT49XYFXMC7  
VCT49XYFXMC7100LF  
VCT49XYFXMC7T41  
VCT49XYFXMD5  
VCT49XYFXXF1  
VCT49XYF PZ C7  
VCT49XYG PZ D3000  
VCT49XYGPZ  
VCT49XYGPZC4  
VCT49XYGPZD3000  
VCT49XYI  
VCT49XYI D2 000  
VCT49XYIBO  
VCT49XYIC7  
VCT49XYID2  
VCT49XYID2000  
VCT49XYID5  
VCT49XYID5000  
VCT49XYIPYC7000  
VCT49XYIXMD2  
VCT49XYRF1  
VCT49XYRXXF1  
VCT49YF PY C7  
VCT49YFPYC7  
VCT4SC3ID2  
VCT4SXR2  
VCT50500  
VCT51E545A  
VCT51G311A  
VCT51H311C  
VCT51H331C DIPL  
VCT51H331CDIPL  
VCT51H511C  
VCT51J311C  
VCT51J311C DIP2W  
VCT51J311CDIP  
VCT51J311CDIP2W  
VCT51J511C  
VCT51J511C DIPW  
VCT51J511CDIP  
VCT51J511CDIPW  
VCT53A111C  
VCT53A111C DIPSL  
VCT53A111CDIP  
VCT53A111CDIPSL  
VCT53C111C  
VCT53C111CDIP  
VCT53C111CDIPH  
VCT53E111C  
VCT53E111C DIPH  
VCT53E111CDIP  
VCT53E111CDIPH  
VCT53F111C  
VCT53F111C DIP2C  
VCT53F111C DIPC  
VCT53F111CDIP  
VCT53F111CDIP2C  
VCT53F111CDIPC  
VCT53G111C  
VCT53G111C DIP2L  
VCT53G111C DIPL  
VCT53G111CDIP  
VCT53G111CDIP2L  
VCT53G111CDIPL  
VCT53H111C  
VCT53H111C DIP2LA  
VCT53H111C DIPL  
VCT53H111CDIP  
VCT53H111CDIP2LA  
VCT53H111CDIPL  
VCT53J311CDIP  
VCT53J314C  
VCT54F151A  
VCT54F151A(ORANGE)  
VCT54J511C  
VCT54J511C DIP2W  
VCT54J511C DIPW  
VCT54J511CDIP2W  
VCT54J511CDIPW  
VCT56  
VCT56G317A  
VCT56H511C  
VCT56H511C DIP2LA  
VCT56H511C DIPLA  
VCT56H511CDIP  
VCT56H511CDIP2LA  
VCT56H511CDIPLA  
VCT57G111C  
VCT57G111C DIP2L  
VCT57G111C DIPL  
VCT57G111CDIP  
VCT57G111CDIP2L  
VCT57G111CDIPL  
VCT57H111C  
VCT57H111C DIP2LA  
VCT57H111C DIPL  
VCT57H111CDIP  
VCT57H111CDIP2LA  
VCT57H111CDIPL  
VCT60US12  
VCT63  
VCT6733GFAB2  
VCT6743G  
VCT6743G B3 080  
VCT6743GB3  
VCT6743GB3080  
VCT6743GFAB3  
VCT6743GFAB3080  
VCT6743GFAB3T27  
VCT6743GFAB3T27080  
VCT6743GFAB3T27080 MICRON  
VCT6743GFAB3T27080MICRONA  
VCT6743GFAB3T27080VCT674  
VCT6743GFAB3TSD0  
VCT6743GFAB3TSD000027ZAFAA  
VCT6743GFAT27080  
VCT6753G  
VCT6753GB2000  
VCT6753GFAB2  
VCT6753GFAB3  
VCT6753GFAB3T27000  
VCT6773G  
VCT6773GB2000  
VCT6773GB3  
VCT6773GB3000  
VCT6773GFA  
VCT6773GFAB2000  
VCT6773GFAB3  
VCT6773GFAB3000  
VCT6773GFAB3T27  
VCT6773GFAB3T27000  
VCT6773GFAB3T27000VCT677  
VCT6793G B2 000  
VCT6793GB2000  
VCT6793GFAB3  
VCT67XYG  
VCT67XYGB2  
VCT67XYGB2000  
VCT67XYGB2EVA  
VCT67XYGB3EV  
VCT67XYGB3EVA  
VCT67XYGFAB2  
VCT6933GB2  
VCT6933GFAB2  
VCT6933GFAB2580  
VCT6953GB3  
VCT6953GB300  
VCT6953GB3000  
VCT6953GFAB2  
VCT6953GFAB3  
VCT6973FAB3  
VCT6973G  
VCT6973G B2 000  
VCT6973G B2000  
VCT6973G.B3000  
VCT6973GB2000  
VCT6973GB3  
VCT6973GB300  
VCT6973GB3000  
VCT6973GB3101  
VCT6973GB3802  
VCT6973GFA  
VCT6973GFAB2  
VCT6973GFAB2000  
VCT6973GFAB3  
VCT6973GFAB3T27000  
VCT6973GFAB3T27000VCT697  
VCT6973P  
VCT6993G  
VCT6993G B2 000  
VCT6993G B3 000  
VCT6993GB2000  
VCT6993GB3000  
VCT69XY  
VCT69XYG2000  
VCT69XYGA1  
VCT69XYGARB3  
VCT69XYGB1000  
VCT69XYGB2  
VCT69XYGB2000  
VCT69XYGB2EVA  
VCT69XYGFAB2  
VCT69XYGFAB2000  
VCT69XYGFAB2EVA  
VCT69XYGFAB3  
VCT69XYGFAB3T  
VCT69XYHB3EVA  
VCT7  
VCT70  
VCT73  
VCT7573PA1H000  
VCT7573PEPA1  
VCT7593PFAA1  
VCT77  
VCT77846008  
VCT7793PA1H000  
VCT7793PA1H100  
VCT7793PFAA1  
VCT77VWPA1GEVA  
VCT77VWPA1HEVA  
VCT78  
VCT78CG1  
VCT7993P  
VCT7993P A1 G100  
VCT7993P A1 H000  
VCT7993P A1 H500  
VCT7993PA1  
VCT7993PA1G000  
VCT7993PA1G100  
VCT7993PA1H000  
VCT7993PA1H500  
VCT7993PFAA1  
VCT7993PFAA1000  
VCT7993PFAA1G100  
VCT7993PFAA1H000  
VCT7993PFAA1H500  
VCT79VWPA1GEVA  
VCT79VWPA1HEVA  
VCT79VWPFAGEVA000  
VCT8378PA4H500  
VCT8378PFKA4500  
VCT8378PFKA4HT15500  
VCT837XP  
VCT837XP A3 HEVA  
VCT837XP A4 HEVA  
VCT837XPA3HEVA  
VCT837XPA4HEVA  
VCT837XPFKA2  
VCT837XPFKA3EVA  
VCT8398A5H000  
VCT8398P  
VCT8398PA4  
VCT8398PWL  
VCT8398PWLA5000  
VCT85  
VCT9656HEMA3  
VCT9678HEMA3  
VCT9678HEMA3H000  
VCT9778HA2EVA  
VCT9778HEMA2  
VCT9778HXSB1  
VCT9858HEMA3HT13  
VCT9858HEMA3HT1300  
VCT9858HEMA3HT13000  
VCT9878HA3  
VCTCX0 26.0MHZ 4.0X2.5  
VCTCX0111C2  
VCTCX012800  
VCTCX0201C1  
VCTCX0205CB  
VCTCX0208C3  
VCTCX0208C3(S09663)  
VCTCX026.0MHZ4.0X2.5  
VCTCX0N76S20520MHZ  
VCTCXO  
VCTCXO 1968MHZ  
VCTCXO 430MHZ 1.5PPM 工作 度: 3  
VCTCXO(5032)19.200MHZ  
VCTCXO1  
VCTCXO105D1  
VCTCXO105D51.84MHZ  
VCTCXO10M  
VCTCXO111C  
VCTCXO111C2  
VCTCXO111C219.68MHZ  
VCTCXO111C719.68MHZ  
VCTCXO133C  
VCTCXO15.36MHZ  
VCTCXO19.2MHZ  
VCTCXO1968MHZ  
VCTCXO2  
VCTCXO2010C11968MHZ  
VCTCXO201C119.68M  
VCTCXO201CA  
VCTCXO201CA10.000MHZ  
VCTCXO201CP  
VCTCXO201CP19.68MHZ  
VCTCXO204C1  
VCTCXO204C1(14.4MHZ)  
VCTCXO204C119.68MHZ  
VCTCXO204C2  
VCTCXO204C2 19.200MHZ  
VCTCXO204C2 19.68MHZB  
VCTCXO204C216800000M  
VCTCXO204C216800000MHZ  
VCTCXO204C219.200MHZ  
VCTCXO204C219.68AMHZ  
VCTCXO204C219.68MHZ  
VCTCXO204C219.68MHZB  
VCTCXO204C25X7  
VCTCXO205C5 19.68MHZ  
VCTCXO205C519.68MHZ  
VCTCXO205CA13.0MHZ  
VCTCXO205CC  
VCTCXO205CC(79)  
VCTCXO205CP19.68MHZ  
VCTCXO208C  
VCTCXO208C (2ND)  
VCTCXO208C 19.200MHZ  
VCTCXO208C(2ND)  
VCTCXO208C(53.2)  
VCTCXO208C13.0DMHZ  
VCTCXO208C13.0MHZ  
VCTCXO208C19.200MHZ  
VCTCXO208C19.2BMHZ  

[ 사이트 맵 ]   [ 개인정보취급방침 ]   [ 광고문의 ]   [ 배너가져가기 ]   [ 고객 센터 ]  [ 제휴사이트 ] [ 이용방법 안내 ]  
   E-Mail : icpart@icpart.com  
Copyright ⓒ 2010 By ICpart.com. All Rights Reserved.
partner site : ic5858 , ic2ic, BeBeOK, bookprice